Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 200702019.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.eu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.eu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.eu nezhromažďuje žiadne osobné informácie, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne prevádzkovateľovi internetového obchodu informácie dobrovoľne. Takto získané informácie môžu byť získané tak, že osoba sa dobrovoľne zaregistruje za účelom využitia služieb internetového obchodu, účasť v prieskume, účasť v hlasovaní, atd. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytnuté, ani tretej strane, okrem prípadov keď na to bude užívateľ upozornený v dobe poskytnutia informácii.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.eu si vyhradzuje právo robiť analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi analýzy patrí napríklad: meranie návštevnosti, počet užívateľov ktorým sa zobrazí reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, informácie sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy - vždy ako štatistický prehľad, nie menovite. Užívateľ by mal vziať taktiež na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácii však nie je možné kontrolovať a prevádzkovateľ internetového obchodu za to nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Uživatelia by si mali byť taktiež vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácii našeho serveru (napr. IP adresa užívateľa počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové síbory, ktoré sa ukladajú na počítač užívateľa a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý už ho predtým navštívil a potom zaznamenať jeho chovanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zamerať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolenia cookies fungovať správne.

Na žiadosť užívateľa podnikne prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.eu všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

Platné od 01.11.2016